Studiul de fezabilitate al podului peste brațul Borcea de pe A2, a fost completat

Studiul de fezabilitate al podului peste brațul Borcea de pe A2, a fost completat

CNAIR, in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, informeaza printr-un comunicat ca au semnat in data de 05.02.2021, Actul Aditional nr.4, la Contractul de Finantare nr. 15/20.08.2018, pentru proiectul: „Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Reabilitarea Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 si Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2, la km 157+600 si Elaborarea Documentatiei Suport pentru Cererea de Finantare””.

Prin semnarea Actului Aditional nr.4 se modifica urmatoarele conditii importante:

  • I. La conditii generale Articolul 2 – Perioada de Implementare a Proiectului este de 52 luni, respectiv intre data 01.09.2018 si 31.12.2022 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
  • II. La Articolul 23 – Anexele Contractului, alin (1), Anexa 1 – Conditii specifice, se modifica Sectiunea II, Graficul de rambursare a cheltuielilor.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct