Studiul de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș va fi revizuit

Studiul de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș va fi revizuit

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, anunță că au semnat Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 46/03.10.2019 pentru proiectul: „Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu- Fagaras”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatorul articol important:

Conditii Generale: Art.2 – Durata contractului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 92 de luni, respectiv intre data de 01.05.2015 si 31.12.2022, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”. 

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct