Studiul de Fezabilitate pentru Drumul Expres Braila- Tulcea a fost modificat

Studiul de Fezabilitate pentru Drumul Expres Braila- Tulcea a fost modificat

CNAIR, in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 52/29.11.2019, pentru proiectul: “Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila(Jijila) – Tulcea(Cataloi)”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): “Perioada de implementare a Proiectului este de 43 de luni, respectiv intre data 01.07.2020 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct