Studiul pentru Drumul Expers Petea-Baia Mare, a fost suplimentat

Studiul pentru Drumul Expers Petea-Baia Mare, a fost suplimentat

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. informează printr-un comunicat că, în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 29.06.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Drum Expres Petea-Satu Mare-Baia Mare, Sector Satu Mare-Baia Mare” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiectul se încadrează în Axa Prioritară 2Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII  RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investitii, Operațiunea– Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne în scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a conexiunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate:

-Completare/Revizuire STUDIU DE FEZABILITATE, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme,normative, standarde, legi etc.);

-Întocmirea documentației suport și asistență acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea aplicației de finantare.

-Pregătirea Documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și asistență tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Valoarea totală a  proiectului este de 16.676.347,39 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-11.975.303,77 lei, 15% contribuția proprie-2.113.288,90 lei, restul de 2.587.754,72 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 21 luni, proiectul fiind cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct