Termenul de construcție a variantei de ocolire a municipiului Caracal a fost extins

Termenul de construcție a variantei de ocolire a municipiului Caracal a fost extins

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, informează prin intermediul unui comunicat că, împreună cu Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 03.06.2020Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 113/23.08.2017, pentru proiectul Constructiei Variantei de Ocolire Caraca”.

Prin semnarea Actului Aditional nr. 3 se modifica articolul 2-Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2)  si va avea următorul cuprins:

“Perioada de implementare a Proiectului este de 90 luni, respectiv intre data de 01.01.2014 si 30.06.2021 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct