TVA de 5 % pentru locuințele cu o suprafață mai mică de 120 mp

TVA de 5 % pentru locuințele cu o suprafață mai mică de 120 mp

Camera Deputaţilor a adoptat modificarea Codului fiscal prin care se prevede un plafon pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinţe cu o suprafaţă de maximum 120 metri pătraţi. 

Potrivit noilor prevederi, „livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 metri pătraţi, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 europ, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice.

Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare”. Legea de modificare a fost transmisă spre promulgare și va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

infoconstruct