Varianta de ocolire Târgu Mureș va fi construită cu fonduri europene

Varianta de ocolire Târgu Mureș va fi construită cu fonduri europene

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 9/13.07.2018 pentru proiectul: „Varianta de ocolire Targu Mures”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatorul articol important:

Conditii Generale:

Art.3 – Valoarea contractului, alin (1) si (2) va avea urmatorul cuprins:

„  Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 394.681.865,33 lei, dupa cum urmeaza :

85% valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune respectiv 266.202.281,36 lei, 15% valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului respectiv 46.976.873,16 lei, diferenta reprezentand valoarea ne-eligibila inclusiv TVA”.

infoconstruct