Varianta ocolitoare a municipiului Sfântu Gheorghe a primit finanțare

Varianta ocolitoare a municipiului Sfântu Gheorghe a primit finanțare

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 29.06.2020Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 20/05.10.2018, pentru proiectul: „Varianta de Ocolire a Municipiului Sfântu Gheorghe”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica articolul 2-Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2)  si va avea următorul cuprins:

“Perioada de implementare a Proiectului este de 38 luni, respectiv intre data de 21.05.2018 si 30.06.2021 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”. Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

infoconstruct