Varianta Ocolitoare a municipiului Tg. Mureș a primit finanțare

Varianta Ocolitoare a municipiului Tg. Mureș a primit finanțare

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, anunță printr-un comunicat că, împreună cu Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 07.07.2020Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 9/13.07.2018, pentru proiectul: ”Varianta de ocolire Targu- Mures”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatorul articol important: 

 Art. 1 Alin (1) si (2) la Articolul 3- Valoarea totala a Contractului de Finantare, valoarea eligibila si valoarea neeligibila se vor modifica si vor avea urmatorul cuprins :

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 390.233.038,56 lei din care 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune- 264.007.909,55 lei, 15% cofinantare proprie- 46.589.631,08 lei, restul de 79.635.497,93 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. 

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct